אבותיהם של דור עדי ויובל

דור ראשון

(ז) דור אופיר נולד 2002, ישראל

(ז) עדי אופיר נולד 2004, ישראל

דור שני

(ז) מירון אופיר נולד 1963, ישראל

(נ) יעל רבקה קובלינסקי נולדה 1970, ישראל

דור שלישי

(ז) רפאל אופיר (גוטגולד) נולד 1935, ישראל

(נ) שרה גרנק נולדה 1938, ישראל

(ז) עמירם קובלינסקי נולד 1939, ישראל

(נ) צילה שיף נולדה 1944, ישראל

דור רביעי

(ז) אריה [לייב] גוטגולד נולד 1907, טומשוב מזובייצקי, פולין נפטר 1967, תל-אביב, ישראל

(נ) חנה ליברך נולדה 1910, זגז', פולין נפטרה 1975, תל-אביב, ישראל

(ז) חיים גרנק נולד 1908, צ'נסטוחוב, פולין נפטר 1984, תל-אביב, ישראל

(נ) רבקה רוזנבאום נולדה 1912, קאלושין, פולין נפטרה 1973, תל-אביב, ישראל

(ז) יעקב קובלינסקי נולד 1910 נפטר 1966

(נ) אסתר זילברפניג נולדה 1913, פולין נפטרה 2000, רמת-גן, ישראל

(ז) יוסף חיים שיף נולד 1914, סטריז'ב, פולין נפטר

1986 (נ) חנה שמואלביץ נולדה 1913

דור חמישי

(ז) שמעיה גוטגולד

(נ) רייזל חיה אפשטיין נולדה 1866 נפטרה

1937 (ז) מאיר ליברך נולד 1865 נפטר

1952 (נ) אסתר ביקובסקי נולדה 1876 נפטרה 1965, חיפה, ישראל

(ז) שמשון גרנק נולד 1868 נפטר

1913 (נ) יוכבד וילינגר נולדה 1871 נפטרה

1934 (ז) מרדכי מנדל רוזנבאום

(נ) שרה לאה

(ז) מנחם קובלינסקי

(נ) גולדה

(ז) יהודה זילברפניג

(נ) אהובה

(ז) לוי יצחק שיף נולד 1881 נפטר

1969 (נ) רבקה בלום נולדה 1884, ליסקו, פולין נפטרה

1963 (ז) ראובן שמואלביץ

(נ) רבקה ברגר

דור שישי

(ז) ?

(נ) מלכה

(ז) ?

(נ) ?

(ז) יוסף ליברך

(נ) ?

(ז) רפאל ביקובסקי

(נ) רבקה

(ז) ?

(נ) ?

(ז) יהושע וילינגר

(נ) ליבה

(ז) ?

(נ) ?

(ז) ?

(נ) ?

(ז) ?

(נ) ?

(ז) ?

(נ) ?

(ז) ?

(נ) ?

(ז) ?

(נ) ?

(ז) צבי שיף

(נ) חיה לאה

(ז) קלונימוס שאול בלום

(נ) צירל

(ז) ?

(נ) ?

(ז) יהושע ברגר

(נ) אסתר הינדה