משה נויפלד

משה נויפלד, איש כפר גלעדי. (בן דוד מדרגה שניה של סבתי - חנה ליברך).
עבד במחצבות כפר גלעדי. במחצבות אלו נחצב גוש האבן ששימש ליצירת פסל האריה השואג בתל-חי.
פסל האריה השואג בתל-חי משה אהב לספר את קורות חציבתו של אותו גוש אבן גדול ששימש לפיסולו של האריה השואג בתל-חי.
הפסל, אברהם מלניקוב, הזמין גוש אבן במידות מסויימות לצורך הכנת הפסל. הגוש שנחצב בפועל, כך מספר משה, היה קטן יותר שכן לא הצליחו למצוא גוש בגודל המתאים לחציבה.
בשל כך, הפרופרופורציות של הפסל התעוותו וראשו השואג של הארי יצא קטן וללא פרופורציה לגופו.

בין שאר עיסוקיו בכפר גלעדי עבד גם בבריכות הדגים בקיבוץ.
עד לאחרונה, חיפשתי מישהו שייצור קשר עם בנותיו שנישאו והתגוררו בכפר גלעדי. והנה לא מזמן, נוצר הקשר, ותוכלו לקרוא עליו כאן:

כי האדם עץ השדה